Priser

Oslo Barneklinikk har ikke driftsavtale med Oslo kommune/Helse Sør-Øst.
Tilbudet er privat og tjenestene er derfor priset.


Konsultasjon hos Legespesialist*;

30 min
1500,-
60 min 2400,-

Korte kontroller i etterkant av behandling her; noen eksempler:
750,-
- otitt kontroll; undersøke ørene etter avsluttet behandling
- lytte kontroll; vurdering av lungene og pusten
- kontroll av hudforandringer; utslett eller sår
Tilleggskostnader tilkommer ved:

- Prøvetaking; Nese/Hals/Blod - sendeprøver

50,-
- Prøvetaking direkte svar 150,-

- Inhalasjonsbehandling

150,-

- Resept

180,-

- Legeerklæring
600,-

- Enkelte medisiner kan kjøpes til kostpris, dvs priser som på apotek
(gjelder kun kveldstid ved hastebehandling).Konsultasjon hos Spesialsykepleier og kostveileder*- Ernæringsvansker, Diabetes, Overvekt
30 min 800,-

- **Første konsultasjon, øvrige timer etter avtale.

60 min gggggg
1400,-
Konsultasjon hos Spesialpedagog*


- Modulbasert undervisning; tilpasset for barn med lese- og skrivevansker på
barne- og ungdomsskoletrinnet.

Vanligvis 2 ganger per uke over en 3 ukers periode; kan tilpasses.
- 1-2 oppmøter per uke: á 60 min.
- Inkluderer for- og ettersamtale med foresatte, slik at verktøyene kan tas i bruk hjemme.

- Leie av læringsmateriell til hjemmebruk er inkludert i prisen og leveres tilbake.
4800,-
- Læringsverktøyet kan kjøpes til kostpris:
1200,-

- Annen egnet litteratur kan kjøpes til kostpris; per bok:
40,-

Dersom du er interessert i flere påfølgende moduler, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet (ligger under fanen "Bestill time").Dersom du er interessert i konsultasjon hos Spesialpedagog på videregående trinnet, vennligst ta kontakt enten via nettsiden her (fanen; "Bestill time") eller ring oss.
* Journalutskrifter er inkludert i våre priser.