Tidligere formidling i pressen

2011: Dagbladet: Barn får medisiner som ikke er godkjent barn og helse; i forbindelse med en ny EU rapport som belyser forskjellene i medisinbruk blant barn i Europa. 01.03.11 2010: Norsk Farmaceutisk...

Les mer

Tidligere kronikker og debattinnlegg

2009: Kalikstad B., Hansen TWR, Medisin med ukjent virkning Dagbladet 07.05.09 2007: Sikrere medisiner for barn. Kalikstad B, Wesenberg F, Brunvand L, StirisT, HansenT.W. Aftenposten (morgenutg.) 27.0...

Les mer

Annen populær vitenskapelig formidling

2014 Fra andre tidsskrifter: Kalikstad B. AD/HD hos barn etter feberkramper http://tidsskriftet.no/article/3224716 Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1557, nr.16-02.09. 2014, doi: 10.4045/tidsskr.14.0951...

Les mer