Mars 2017

Flere av våre små pasienter fikk startet opp astma- behandling hos fastlegen før de kom til oss i januar og februar i år.

Det viste seg å ikke være astma, men det ble påvist bakterielle infeksjoner og lungebetennelse. Derfor har vi plukket ut spørsmål som dreier seg om dette.

En smakebit på spørsmålene i mars 2017:

- 15 mnd gammel jente; luftveisinfeksjon med feber og hoste - astma?

- 11 mnd gammel gutt; hørbar pust hos barn med feber - astma?

- 4 år gammel gutt; nattlig hoste - fin om dagen - astma?

- 8 år gammel jente; hoste, forkjølelse og magesmerter

- 18 mnd gutt som har hatt feberkramper; paracet og/eller ibux?

- 13 mnd gammel gutt med øreverk; smertestillende? doser?

De nyeste spørsmålene finner du helt nederst på siden:

UKE 10:

1. Min datter på 15 måneder har hatt feber og hostet i 2 måneder og tar seg til ørene. Hun fikk påvist paravirusinfluensa hos fastlegen for noen uker siden. Men nå hoster hun mer og er blitt slappere, spiser og drikker mindre, CRP var 20 i forrige uke da vi startet med astmamedisiner. Fastlegen sier hun har en virusinfeksjon og at kroppen må takle dette selv. Han vil ikke ta nye prøver, fordi CRP` en er lav. Men, jeg liker ikke at hun er blitt slappere og det er forferdelig å måtte presse denne masken på ansiktet hennes. Hva bør vi gjøre?

SVAR: Når de små har feber, hoste og andre symptomer fra luftveiene over lengre tid, er det ikke uvanlig at de kan få en bakterie-infeksjon i etterkant av en virus-infeksjon. De kan bli lettere mottakelige for nye infeksjoner når immunforsvaret har jobbet på høy-gear en stund. CRP` en stiger ikke alltid så fort da. Når hun nå også er blitt slappere, tyder det på at allmenntilstanden er påvirket. Det bør derfor avklares om hun kan ha fått lungebetennelse. Ettersom hun også hoster mer, er det relevant å få tatt en halsprøve for å undersøke på både virus og bakterier. Slike prøver bør sendes inn for analyse.

Hun bør derfor undersøkes på nytt; pusten hennes bør vurderes og lungene bør lyttes på. Dersom det ikke høres noe galt, kan det likevel være relevant å få tatt et lungebilde siden hun er blitt slappere. Det viktigste er at det tas relevante undersøkelser og prøver i forhold til hvordan hun har det. Husk at CRP` en ikke forteller hvilke prøver som det bør tas av barnet.

UKE 10:

2. Sønnen vår på 11 måneder har hatt feber til og fra i tre måneder og når han puster høres det ut som han peser. Fastlegen har sagt at han har astma og startet astma-behandling. Men vi er bekymret, for vi skjønner ikke hvorfor han da har feber. Hva kan dette være?

SVAR:

Den vanligste årsaken til feber hos barn er infeksjon. Når pusten blir kraftig påvirket hos de små, blir de som regel lagt inn på sykehus for undersøkelse og behandling med pustemedisin (inhalasjoner). En astma diagnose hos så små barn bør vurderes av en spesialist i barnesykdommer. Så er det jo slik at astma forverres av infeksjoner. Men, det at infeksjonen har vart lenge betyr ikke at barnet har astma. Som alltid hos de små er det viktig å avklare hva det egentlig dreier seg om. Det kaller vi diagnoseavklaring.

Derfor anbefales at gutten deres blir undersøkt på nytt av lege. Det bør avklares om det kan dreie seg om en infeksjon i halsen eller i lungene. Men når barnet har hatt symptomer en stund er det ikke alltid like lett å finne årsaken.

Jo tidligere prøver tas av barnet (fra nesen eller halsen), desto større sannsynlighet er det for å avklare hva det dreier seg om. Om det likevel ikke går, er det vanlig at behandlingen rettes inn mot det som er mest sannsynlig ut i fra det legen finner av symptomer, tegn og funn ved undersøkelsen av barnet.

Lungebetennelse er som regel en klinisk diagnose. Det betyr at når man lytter på lungene kan det ofte høres spesielle lyder som er typiske for lungebetennelse. Men, hos de minste barna er det ikke alltid at disse lydene kan høres så godt. Det kan skyldes at betennelsen sitter lenger inn i lungen der de store luftveiene deles til høyre og venstre lunge. Det er derfor vi ofte henviser så små barn til et røntgenbilde av lungene. Det vil da kunne avklares om det dreier seg om lungefortetninger som en årsak til vedvarende feber hos barnet.

I motsetning til lungebetennelse hos små barn, så høres de typiske astma lydene godt. Det er fordi astma forandringene også sitter i luftveiene lenger ut i lungene. En fornyet vurdering av astma diagnosen anbefales.

UKE 11:

1. Gutten min på 4 år har begynt å våkne opp om natten og hoster. Dette har vart i noen uker. Jeg lurer på om det er nødvendig å ta han med til lege, for jeg syns han er ganske fin om dagen. Han har vært litt forkjøla, men ikke hatt feber. Takknemlig for råd.

SVAR: Når barn våkner opp og hoster om natten kan det være tegn på flere ting;en infeksjon gjør at det produseres slim som irriterer luftveiene og som gir barnet hosten. Det kan også dreie seg om at luftveiene tetner til. Da er det vanlig at man begynner å hoste. Noen ganger kan det også bli tungt å puste. Det at formen er nokså fin på dagen, er heller ikke så uvanlig.

Jeg synes det er fornuftig å få gutten din undersøkt hos lege.

Det vil avklare om han har behov for nærmere undersøkelse hos spesialist i forhold til astma, allergi eller andre plager.

2. Jenta mi på 8 år har vært forkjølet og hostet litt en stund, ikke hatt så høy feber, men hanglet litt. Nå klager hun på at hun plutselig har fått vondt i magen. Hva kan det være?

SVAR: Magesmerter hos barn bør undersøkes av lege før du gir barnet smertestillende medisin som paracet. Det er ikke uvanlig at en lungebetennelse hos barn gir magesmerter. Men urinen bør også undersøkes.

Jeg vil råde deg til å kontakte lege for nærmere undersøkelse. Legen vil da lytte på lungene og vurdere om det bør tas et lungebilde av henne siden hun allerede har hatt symptomer en stund.

Ta gjerne med en urinprøve samtidig, slik at det kan undersøkes om hun kan ha fått en urinveisinfeksjon eller blærekatarr.

UKE 12:

1. Gutten vår på 18 måneder fikk feberkramper for 2 måneder siden. Paracet hadde dårlig effekt på feberen. Da han ble lagt inn på sykehuset fikk han paracet og Ibux samtidig. Like etter fikk han et nytt anfall. Nå har han begynt å få feber igjen og vi er usikre på hva vi skal gjøre. Han veier 12 kg og vi gir han 125 mg stikkpille. Har hørt at Ibux hjelper mer på feberen og lurer på om vi bare skal gi Ibux denne gang og i så tilfelle hvilken dose? Hva mener du om det?

SVAR: Når feberen ikke går ned på paracet skyldes det som regel at dosen er for lav. I den alderen anbefales bare paracet, fordi leveren har stor kapasitet og klarer fint å omdanne denne medisinen. Det er derfor sjeldent det er fare for overmedisinering i den alderen. Når det gjelder kombinasjonen Paracet og Ibux, anbefaler jeg ikke det til så små barn. Dette skyldes risikoen for blødning ved bruk av Ibux og kan være uheldig for noen barn.

Det du bør kjenne til er at når barnet ditt får paracet som stikkpille, vil ca. 1/3 av medisinen ikke bli tatt opp av kroppen. Noe renner også ut i bleia. Derfor vil den korrekte dosen paracet for et barn som veier 12 kg være 250 mg som stikkpille. Dosen blir lavere om medisinen gis som mikstur, dvs. 180 mg som tilsvarer 7,5 mL av Paracet mikstur på 24mg/mL.

Når det gjelder barn som har hatt feberkramper, er det viktig at temperaturen holdes stabil neste gang barnet får feber. Man bør forsøke å unngå at temperaturen stiger raskt og tilsvarende at temperaturen faller raskt. Derfor anbefales stikkpille framfor mikstur. Det at sønnen din fikk et nytt anfall etter kombinasjonen med paracet og ibux, skyldes mest sannsynlig at temperaturen gikk altfor raskt ned. Etter et feberkrampeanfall er muligheten for nye kramper tilstede de neste 24 timene. Derfor anbefaler jeg ikke paracet og ibux kombinasjonen så kort tid etter et anfall hos et barn i den alderen. For barn som har hatt feberkramper anbefaler vi å forebygge de raske temperatursvingningene ved å gi febernedsettende medisin (paracet) som stikkpille så tidlig som mulig og ikke vente til feberen blir høy. Det er vanlig at den avdelingen der barnet ditt var innlagt setter opp kriterier for hva du bør gjøre og når du skal begynne å gi paracet neste gang barnet ditt får feber. Om dere holder dere til én type medisin, vil dere få bedre oversikt over hvilke doser som fungerer best for sønnen deres.

2. Gutten min på 13 måneder fikk konstatert øreverk på legevakten, men paracet` en virker ikke på han. Han er en god plugg på 12 kg og får 125 mg paracet stikkpille. Litt effekt virker det som han har på Ibux, men det er nå femte natten uten søvn, så jeg begynner å bli desperat. På legevakten sa de at jeg kunne gi han begge medisinene. Men hvor lenge kan man gjøre det da? Hva er ditt råd?

SVAR: Når paracet gis som stikkpille bør det gis i høyere doser enn standard doseringen 15 mg per kg kroppsvekt. Dette skyldes at ikke all medisinen tas opp når den settes i stumpen. Dosen har vært for lav for å gi sønnen din tilstrekkelig smertestillende effekt. Anbefalt dose for han er 250 mg som stikkpille. Dersom det er behov for raskere smertestillende effekt, noe det ofte er ved øreverk, anbefales paracet mikstur. Men da bør du huske på å holde deg til den vanlige anbefalte standard dosen. For sønnen din blir det 180 mg som tilsvarer 7,5 mL paracet mikstur (24 mg/mL) tre ganger daglig. Er det behov for flere doser, bør du snakke med legen din. For å få kontroll på dosen bør man holde seg til én type smertestillende medisin. Jeg anbefaler paracet, men da i riktige doser for barnet ditt. Husk - det kan være behov for individuell vurdering av smertestillende medisiner også for barn, så ikke kombiner ulike medisiner uten at doseringene er avklart på forhånd med lege. Den vanligste årsaken til manglende effekt av paracet, er altfor lav dose. Lykke til!