Barn og foreldre

Vi har tid til dine spørsmål - Husk, det er lov å spørre!

Når et barn behandles for en tilstand eller sykdom er det belastende for foreldre, barnets søsken og andre nære familiemedlemmer som besteforeldre, tanter og onkler. Det sies derfor at hele familien «behandles». Med det menes at barnelegen gjerne kan stille spørsmål som kan avdekke foreldrenes behov i en vanskelig tid og dermed hjelpe med tilrettelegging i forhold til foreldrenes rettigheter når barnet er sykt.

Ved varierende helsetilstand hos barnet eller alvorlig sykdom kan familien også bli isolert pga barnets tilstand eller behov. For de fleste familier er dette ofte en ny situasjon. Det kan være utfordrende å tilpasse seg den nye situasjonen. I slike perioder kan det være nødvendig at barnet tas ut av barnehagen eller skolen. Søsken kan også bli engstelige og kan trenge spesielle behov. Så er det jo slik at vi alle er forskjellige og også foreldre kan takle barnets sykdom på forskjellig måter.