Tidligere formidling i pressen

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

  • Aftenposten; "Pass på når barna får medisiner", s. 17 (Livet). Medikamentbivirkninger hos barn, 14.12.2005
  • TV2-nyhetene: Medisiner til barn - Ny EU-lovgivning, journalist Sissel Randsborg, 31.09.2005
  • Ny guide for medisiner til barn av Cecilie Bakken - Avdeling for informasjon og helsepolitikk den Norske Lægeforening med informasjon fra Kalikstad B., 30.09.2005
  • TV2-nyhetene: Blodtrykksmedisiner hos barn, journalist Sissel Randsborg, 30.09.2005
  • Rikshospitalets intranettsider Samler eksperter på medisinering av fostre, nyfødte og barn Nordic CME i Oslo. 07.04.2005
  • Dagens Medisin 2005(7) Kalikstad B. Medisiner for barn verken testet eller godkjent. 14.04.2005
  • Kronikk: Dagens Medisin 2005(7) Glemmer myndighetene barna? Kalikstad B., 14.04.2005

2004:

2003: