April 2017

En smakebit på spørsmålene i april:

- 2 år; vannkopper og Ibux

- 4 år; diabetes type I og utslett

- 10 år; feber og aspirin som febernedsettende?

- 3 år; hudutslett rundt munnen, sopp og hydrokortison

- 8 mnd; astmabehandling på forstøver og medisindoser

- 2 1/2 år; virker tett og hoster - pollenallergi?

- 3 år; utslett rundt munn - sopp og hydrokortison?

- 2 1/2 år; tett i pusten også i fjor - pollenallergi?

De nyeste spørsmålene finner du helt nederst på siden her:

UKE 15:

1. Min datter på 2 år har hatt feber i noen dager og hostet litt før hun plutselig fikk utslett med røde prikker og blemmer på ryggen, også noen i ansiktet og på armene. Jeg var hos fastlegen som mente det var vannkopper og har gitt henne Ibux mot feberen. Men nå har hun også begynt å få vondt i halsen. Hva bør vi gjøre?

SVAR: Barn som har vannkopper bør ikke få Ibux som febernedsettende. Det er vist at barn har fått alvorlige infeksjoner med gruppe A streptokokk bakterien etter å ha brukt Ibux mens de har vannkopper. I stedet vil jeg anbefale at du gir datteren din Paracet når hun er utilpass og har feber. Siden hun nå også har begynt å få vondt i halsen kan det være lurt å be fastlegen om en halsprøve. Det kan være nyttig å avklare om hun eventuelt kan ha fått en halsinfeksjon som bør behandles på toppen av vannkoppene.

UKE 15:

2. Min datter på 4 år har fått diagnosen diabetes type I og har brukt insulinsprøyter. Nå har hun fått et utslett og jeg lurer på om hun er blitt allergisk for noe. Kan hun være allergisk mot insulinen?

SVAR: Barn som får sprøyter kan noen ganger få lokale reaksjoner der sprøyten er satt. Da får de som regel kløe og huden der injeksjonen ble satt kan bli rød. En sjelden gang kan de også få elveblest/urtikaria med hevelse rundt munnen. For å utrede dette nærmere bør dere kontakte barnelegen som følger henne. Man kan undersøke om barn har insulinallergi ved hjelp av spesialtester, bl.a. prikktester, hudtester og blodprøver med spesifikke IgE antistoffer. Det kan også dreie seg om noe annet og derfor bør du ikke vente for lenge med å få en time hos barnelegen.

UKE 16:

1. Mot slutten av påskeferien ble sønnen vår på 10 år syk med feber og forkjølelse. Vi hadde ikke med oss paracet, men mormor som var med hadde med seg Aspirin og mente han kunne få det. Hun mente at dosen passet bra fordi han er så stor. Siden vi skulle dra hjem dagen etter valgte vi å vente til vi kom hjem og ga han paracet da. Men til en annen gang, er det greit å gi han Aspirin i stedet for paracet som febernedsettende?

SVAR: Aspirin inneholder acetylsalicylsyre og kan gi b arn alvorlige bivirkninger som oppkast og påvirket bevissthet. Dette ble oppdaget på 60-tallet da noen barn utviklet kramper og akutt hjernebetennelse (encefalopati) og sviktende leverfunksjon. Man vet fortsatt ikke bakgrunnen for dette. Derfor er vi veldig forsiktige med å gi barn denne medisinen. Likevel hender det at barn får denne medisinen i dag, men da er de innlagt på sykehus og følges spesielt godt opp av legene. Medisinen de får da kalles "BabyAspirin" eller "Barne Aspirin". Det var fint dere valgte å vente til dere kom hjem og hadde tilgang til paracet. Denne medisinen er trygg å bruke som febernedsettende medisin.

UKE 16:

2. I påsken har vi gitt gutten vår på 8 måneder astmamedisin på forstøver apparat. Dette er nytt for oss og det ser ut som han har utviklet astma for det piper når vi ikke gir han medisinene. Men vi lurer på en ting. Det hender at han stritter i mot så kraftig at masken forskyver seg. Det er tydelig han ikke liker dette. Vi er usikre på om han får i seg hele dosen og lurer på om vi skal gi han en ekstra dose med Ventolin og Pulmicort når han stritter veldig i mot?

SVAR: Så små barn som behandles med forstøverapparat kan også bli litt skremt av masken og lyden fra apparatet. Derfor skjer det dere nå har opplevd. Men du trenger ikke å være redd for at han ikke får i seg medisinen. Når han stritter i mot trekker han også pusten mer inn, så noe av medisinen vil han få ned i luftveiene. 

Derimot når Babyhaler brukes vil medisinen samle seg nederst i inhalasjonskammeret og da kan det være nødvendig å gi barnet en ny dose, spesielt dersom inhalasjonen ikke er gitt i løpet av ca. 15-20 minutter.

UKE 17:

1. Jeg har en gutt på 3 år som har et utslett rundt munnen som ikke er blitt bedre selv etter flere typer salver, også hydrokortison. Faktisk synes jeg det er blitt verre. Huden er også blitt veldig tørr og skaler av. Hva kan det være? Og hva bør jeg gjøre?

SVAR: Utslett som ikke blir bedre etter behandling med hydrokortison bør undersøkes nærmere. Det kan dreie seg om sopp. Det typiske ved utslett med sopp er at det forverres på kortison preparater. Det kan også dreie seg om en betennelse i huden, også kalt dermatitt. Du bør oppsøke en barnelege eller hudlege som kan ta en prøve av det; det kalles forsiktig hudavskrap som sendes inn til analyse. Ellers kan det være fornuftig å vurdere barnet på generelt grunnlag, også med tanke på barnets ernæringssituasjon. Barneleger som er legespesialister på indremedisinske problemstillinger hos barn kan vurdere andre mulige årsaker til barnets symptomer, utslett og hudplager. Spør fastlegen om råd; de kan hjelpe deg videre i systemet og hvor det kan være best for barnet ditt å bli undersøkt og utredet nærmere.

UKE 17:

2. Vi har en gutt på 2 1/2 år som er blitt tett i pusten. Han var det i fjor også på samme tid på året og vi tror han har pollenallergi. Nå har han hostet i 3 uker og våkner også opp om natten og hoster. Hva bør vi gjøre?

SVAR:

Det er ikke uvanlig at det virker som barn er tette i pusten ved pollenallergi. Når barn i den alderen har hostet i flere uker og begynner å våkne opp om natten, er det viktig å finne ut av det. Det kan også dreie seg om en infeksjon som bør behandles. Han bør derfor undersøkes nærmere hos lege. Dere bør ta kontakt med fastlegen som vurderer dette og som kan ta prøver fra nesen og svelget. Slike prøver sendes inn til undersøkelse på luftveisvirus og luftveisbakterier. Hos fastlegen kan dere også få tatt blodprøver og få undersøkt nærmere på pollenallergi eller andre allergier som gress etc. Legen kommer da sikkert også til å spørre om dere røyker og om dere har hund eller katt.