Priser fra 1.mars 2018

Oslo Barneklinikk har ikke driftsavtale med Oslo kommune/Helse Sør-Øst. Vårt tilbud er helprivat og tjenestene er derfor priset. Oslo Barneklinikk er dekket av tilskuddsordningen hos Norsk pasienterstatning (NPE). Det betyr at vi må betale til den statlige ordningen selv om vi ikke mottar tilskudd fra det offentlige. Prisjusteringer etter økte driftsutgifter og satser hos NPE.

MERK: Vi gjør oppmerksom på at ved ikke møtt til konsultasjon eller avbestilling under 24 timer, faktureres beløpet for konsultasjonen i sin helhet (kr. 2400,-). Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,-

Alle konsultasjoner betales med BankAxept.

Om du i stedet ønsker å betale med Visa eller Mastercard, tilkommer et kortgebyr på kr. 50,-

Tjenester som faktureres: timer som ikke avbestilles innen fristen, telefonresepter, telefonkonsultasjoner, henvisninger til sykehus utenom selve konsultasjonen. I tillegg tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,-

Vær klar over tilleggskostnader etter medgått tid, se prislisten nedenfor.


Konsultasjon hos Legespesialist*;


60min: 2400,-
30min: 1500,-
Vær oppmerksom på at korte konsultasjoner på 30 min ikke gjelder ved første gangs konsultasjon.
Korte konsultasjoner (30 min) gjelder kun ved svært begrensede problemstillinger der medgått tid er innenfor gitt konsultasjonstid. Vi må betale for det faktiske tidsforbruket for konsultasjonen til Norsk pasientskade erstatning, NPE.MERK: Tilleggskostnad ved ekstra medgått tid, pr påbegynt 15 min: kr. 500,-

Korte kontroller i etterkant av behandling her; noen eksempler:
850,-
- otitt kontroll; undersøke ørene etter avsluttet behandling
- lytte kontroll; vurdering av lungene og pusten
- kontroll av hudforandringer; utslett eller sår


Tilleggskostnad ved ekstra medgått tid, se nedenfor:Telefonkonsultasjon hos Barnelegespesialist - betales via faktura:
- inntil 15 min
345,-
- inntil 30 min 720,-
Tilleggskostnader tilkommer ved:
- Tid utover avsatt konsultasjon; per 15 min 500,-

- Prøvetaking/Rekvirering; Nese/Hals/Blod - sendeprøver

55,-
- Prøvetaking; direkte svar i klinikken 150,-

- Inhalasjonsbehandling på forstøver; inkl. medisin

150,-

- Resept

180,-

- Legeattest; Korte legeerklæringer. For særskilte spesialistlegeerklæringer; adopsjon el. vennligst kontakt oss for nærmere informasjon.
600,-

- Henvisning utenom selve konsultasjonen
500.-

- Gebyr på medisiner som kan kjøpes til kostpris, dvs. priser som på apotek
(gjelder kun kveldstid ved hastebehandling); gebyr avhengig av beløpets størrelse.


- Etterarbeider; kostnader pr medgått time, f.eks. besvarelser til Forsikringsselskap, Barnevern, andre helseaktører: 1800,-

Konsultasjon hos Spesialsykepleier og kostveileder*- Ernæringsvansker, Diabetes, Overvekt
30min: 800,-

- **Første konsultasjon, øvrige timer etter avtale.
60min: 1400,-
Konsultasjon hos Spesialpedagog*


- Modulbasert undervisning; tilpasset for barn med lese- og skrivevansker på
barne- og ungdomsskoletrinnet.

Vanligvis 2 ganger per uke over en 3 ukers periode; kan tilpasses.
- 1-2 oppmøter per uke: á 60 min.
- Inkluderer for- og ettersamtale med foresatte, slik at verktøyene kan tas i bruk hjemme.

- Leie av læringsmateriell til hjemmebruk er inkludert i prisen og leveres tilbake.
4800,-
- Læringsverktøyet kan kjøpes til kostpris:
1200,-

- Annen egnet litteratur kan kjøpes til kostpris; per bok:
40,-

Dersom du er interessert i flere påfølgende moduler, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet (ligger under fanen "Bestill time").Dersom du er interessert i konsultasjon hos Spesialpedagog på videregående trinnet, vennligst ta kontakt enten via nettsiden her (fanen; "Bestill time") eller ring oss.
* Journalutskrifter er inkludert i våre priser.