Barnesykdommer/Pediatri

Pediatri = eget medisinsk fagfelt om barnets utvikling, sykdommer og behandling. Sentralt i pediatri er også familieaspektet der barnet er i fokus.

Pediater = lege med spesialistutdanning (spesialist) på barnets utvikling og sykdommer med diagnostisering og behandling.

Generell pediatri

omfatter vanlige sykdomstilstander hos barn. Det kan dreier seg om akutte tilstander som for eksempel feber, halsvondt, langvarig hoste og ørebetennelser samt de vanlige barnesykdommene.

Spesiell pediatri

omfatter spesifikke tilstander hos barn som krever noe mer undersøkelse og utredning. Det kan dreie seg om avvikende utvikling, forstyrrelser i metabolismen, sykdommer og tilstander som krever kirurgisk behandling, særskilt oppfølging eller som kan være kroniske. Eksempler på det kan være påvirkning av hjernen før, under eller etter fødselen, skader under oppveksten eller etter behandling som kan gi varige helseplager eller funksjonshindre.