Annen populær vitenskapelig formidling

2014

2012

  • Kort oversiktsartikkel (short review): Kalikstad B. Pediatric drug studies - needed in Norway Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 19.03.2012, Norwegian Journal of Pharmacy www.farmatid.no

2010:

2009:

2008:

2006:

2005:

2005

2003: