Tjenester

Oslo Barneklinikk tilbyr undersøkelse, vurdering og behandling av barn. Det kan dreie seg om vanlige sykdomstilstander som gir raskt symptomer og tegn med påfølgende endring av barnets allmenntilstand eller helseplager av noe lengre varighet (generell pediatri) og spesifikke tilstander med behov for nærmere utredning (spesiell pediatri). Les mer om pediatri her. Men det kan også dreie seg om spørsmål du har om det nyfødte barnet etter at dere er kommet hjem fra sykehuset i nyfødtperioden (de 4 første leveukene) eller om barnets utvikling. Mer informasjon om dette finner du nedenfor på denne siden.

Oslo Barneklinikk tilbyr:

 • Hastetime eller vanlig time.
 • Barnemedisinske vurderinger ved nyoppståtte helseplager.
 • Tverrfaglig helsehjelp sammen med barnelege, sykepleiere og spesialpedagoger som arbeider dedikert for å bedre barnehelsen.
 • Vurdering av barnets utvikling. Det kan dreie seg om undersøkelser i nyfødtperioden, av spedbarn og barn i førskolealder, inkludert undersøkelse og vurdering av for tidlig fødte barn som for eksempel før skolestart.
 • Individuell oppfølging av barn med lese- og skrivevansker. Her kan vi bistå foreldre med råd og hjelp i forhold til lovverket, skole, fritid og venner, slik at barnets selvfølelse og mestringsfølelse styrkes. Det handler om å gi barnet god livskvalitet gjennom hele barndommen, men også om det praktiske som å få hverdagen til å fungere for barnet ditt og dere som foreldre. Dette gjelder spesielt for barn med usynlige eller synlige vansker (f.eks. etter hjerneslag i nyfødtperioden eller senere) eller funksjonsnedsettelser, slik at utfordringer i hverdagen lettere kan takles.
 • Kopi av journalnotater og diagnoser sendes kun til barnets foresatte. Når det gjelder andre innstanser, sendes notater kun etter foresattes ønske.

Dersom barnet ditt trenger observasjon, behandling eller videre utredning på sykehus vil dere henvises for det.

Vi har ingen tilbud om omskjæring av nyfødte guttebarn.

Vi dekker det barnemedisinske fagområdet bredt og har blant annet spesialkompetanse på:

 • Akutte barnesykdommer, som for eksempel; feber av ukjent årsak, luftveisproblematikk og infeksjoner; for eksempel i ørene, svelget, bihuler, urinveier og lunger.
 • Andre spesifikke sykdomstilstander hos barn, der symptomer og tegn opptrer over tid.
 • Undersøkelse og vurdering av luftveisplager samt oppfølging av disse.
 • Undersøkelse og vurdering av barn i nyfødtperioden (de 4 første leveukene).
 • Undersøkelse og vurdering av barnets utvikling.
 • Vurdering av barn med lese- og skrivevansker som også kan ha vansker knyttet til uttalen. Det kan dreie seg om barn som har hatt hjerneslag i nyfødtperioden eller senere.
 • Undersøkelse, vurdering og oppfølging av barn som har gjennomgått fødselsskader, som for eksempel har fått for lite surstoff før, under eller etter fødselen.
 • Medikamentell behandling av barn; riktig medisinering og bruk av medisiner til barn.
 • Oppfølging av prematurfødte barn, også før skolestart.
 • Oppfølging av barn med usynlig eller synlig funksjonsnedsettelse eller et syndrom.
 • Ernæringsvurdering tilpasset barnets behov.