Liten og Lett & Liten/Stor og Tung

Oslo Barneklinikk gir tilbud om vurdering og oppfølging av barn med vansker knyttet til ernæring, hvilemetabolisme, diabetes og spisevansker.

Vi har omfattende kunnskap om ernæring og riktig tilpasning av kosten hos barn med sykdom og ernæringsvansker.