Priser fra 1.mars 2018

Oslo Barneklinikk har ikke driftsavtale med Oslo kommune/Helse Sør-Øst. Vårt tilbud er privat og tjenestene er derfor priset. Oslo Barneklinikk er dekket av tilskuddsordningen hos NPE; Norsk pasienterstatning. Prisjusteringer etter øvrige økte driftsutgifter og økte satser hos NPE.

Vi gjør oppmerksom på at ved ikke møtt til konsultasjon eller avbestilling under 24 timer, faktureres konsultasjonssbeløpet. Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,-

Alle konsultasjoner betales med BankAxept.

Om du i stedet ønsker å betale med Visa eller Mastercard, tilkommer et kortgebyr på kr. 50,-

Tjenester som faktureres; avbestilte timer, telefonresepter, telefonkonsultasjoner, henvisninger til sykehus utenom selve konsultasjonen. Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,-Konsultasjon hos Legespesialist*;

30min: 1500,-

60min: 2400,-Korte kontroller i etterkant av behandling her; noen eksempler:
850,-
- otitt kontroll; undersøke ørene etter avsluttet behandling
- lytte kontroll; vurdering av lungene og pusten
- kontroll av hudforandringer; utslett eller sår
Telefonkonsultasjon hos Barnelegespesialist - betales via faktura:
- inntil 15 min
345,-
- inntil 30 min 720,-
Tilleggskostnader tilkommer ved:
- Tid utover avsatt konsultasjon; per 15 min 500,-

- Prøvetaking/Rekvirering; Nese/Hals/Blod - sendeprøver

55,-
- Prøvetaking; direkte svar i klinikken 150,-

- Inhalasjonsbehandling på forstøver; inkl. medisin

150,-

- Resept

180,-

- Legeerklæring
600,-

- Henvisning utenom selve konsultasjonen
500.-

- Gebyr på medisiner som kan kjøpes til kostpris, dvs. priser som på apotek
(gjelder kun kveldstid ved hastebehandling); gebyr avhengig av beløpets størrelse.Konsultasjon hos Spesialsykepleier og kostveileder*- Ernæringsvansker, Diabetes, Overvekt
30min: 800,-

- **Første konsultasjon, øvrige timer etter avtale.
60min: 1400,-
Konsultasjon hos Spesialpedagog*


- Modulbasert undervisning; tilpasset for barn med lese- og skrivevansker på
barne- og ungdomsskoletrinnet.

Vanligvis 2 ganger per uke over en 3 ukers periode; kan tilpasses.
- 1-2 oppmøter per uke: á 60 min.
- Inkluderer for- og ettersamtale med foresatte, slik at verktøyene kan tas i bruk hjemme.

- Leie av læringsmateriell til hjemmebruk er inkludert i prisen og leveres tilbake.
4800,-
- Læringsverktøyet kan kjøpes til kostpris:
1200,-

- Annen egnet litteratur kan kjøpes til kostpris; per bok:
40,-

Dersom du er interessert i flere påfølgende moduler, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet (ligger under fanen "Bestill time").Dersom du er interessert i konsultasjon hos Spesialpedagog på videregående trinnet, vennligst ta kontakt enten via nettsiden her (fanen; "Bestill time") eller ring oss.
* Journalutskrifter er inkludert i våre priser.